Yeminli Tercüman Hizmeti

Yeminli Tercüman Hizmeti

İster bireysel olsun isterseniz de kurumsal, eğitim – öğretim, ticari faaliyetlerde, alım ve satım işlemlerinde, kısacası yurt içi ve yurt haricinde gerçekleştireceğiniz resmi tüm işlemlerimiz için yeminli tercüman ve çeviri işlemlerine ihtiyacınız olabilmektedir.

 

Yeminli Tercüman Hizmeti

Yeminli tercüman hizmeti, üniversitelerin dil bölümlerinden, yabancı dil ve edebiyat, çevirmen tercümanlık, uygulamalı tercümanlık, dil bilimi ve benzeri okullardan mezun olmuş kişilerin, yeterliliklerini belgelendirerek dil uzmanı olarak verdikleri hizmettir. Noterler nezdinde ve belirli bir tercüme ofisine bağlı olarak çalışırlar. Kanunen almış oldukları sorumlulukları vardır. Kendilerine verilmiş olan resmi imza yetkisi ile yapmış oldukları tercümeyi resmileştirerek kamuda ve hususi sektörde belgenizin kullanılabilirliğini sağlamaktadır. Talep edilmesi durumunda da belgenizin noter onayının yapılmasını bu imza ile sağlamaktadır. https://alotranslate.com bünyesinde yer edinen ustalaşmış tercüman ekibiyle talepleriniz doğrultusunda tüm dillerde özgür tercüme ve yeminli tercüme hizmeti vermektedir.

 

Yeminli Tercümanın Sorumlulukları

Resmi işlemlerde kullanılacak olan, ister yabancı dilde isterseniz de yurt haricinde kullanacağınız ana dilde belgenizin arzu ettiğiniz dile yeminli tercümesini gerçekleştirerek akredite eder. Bu sayede belgenizi arzu ettiğiniz mercide kullanabilirsiniz.

 

Yabancı ülke vatandaşı olan kimselerin, bazı işlemleri noterlikler, tecim ve endüstri odaları, nikah daireleri yada tapu müdürlüklerinde yetkililerin huzurunda sözlü olarak yapmaları gerekmektedir. Mesela, gayrimenkul alım ve satımında, noterde düzenlenecek olan vekaletnameler ve imza sirküleri benzer biçimde işlemlerde yada tecim ve endüstri odalarında şirket kuruluşu yada imza beyanı benzer biçimde işlemlerde yetkililerin huzurunda sözlü çeviri yapılması gerekmektedir. Bu durumlarda, yeminli tercüman belgeleri ile tercümenin gerçekleştirileceği kurumda hazır olarak talep edilen işlemi gerçekleştirmektedir.

 

Yetkili mercilerin huzurunda meydana getirilen sözlü tercüme işleminin önemi büyüktür. Çevirisi yapılacak olan metnin tamamının doğru ve eksiksiz olarak aktarılması gerekmektedir. Verilen vekaletnamenin içinde ne olduğunun ne olduğu, kimlere ne yetkiler verdiği ve süresi oldukca önemlidir. Çoğu zaman yaşanabilen ihtilaf durumları yetkiler ve sürelerde yaşanabilmektedir. Mesela, verilecek bir vekaletnamede banka hesabı açmayı kabul edebilir, para yatırmayı kabul edebilir fakat vekaleti veren şahıs para çekmeye yetki vermek istemeyebilir. Bu durumda çoğu zaman ihtilaflar yaşanabilmektedir. Bir öteki örnek de hisse devirleri yada ortaklı şirket müesseselerinde yaşanabilmektedir. Bu durum da çoğu zaman, hisse oranları, yetkiler ve hisse oranına bağlı olarak sermayelerde yaşanabilmektedir. İşte bu aşamada, tercüman, yapmış olduğu sözlü çeviriyi eksiksiz, anlaşılabilir ve doğru olarak gerçekleştirmeli ve istenilmeyen durumların yaşanmasını ortadan kaldırması gerekmektedir. Sözlü tercüme eş zamanlı olması sebebiyle imzalar atıldıktan sonrasında hukuki ve ticari olarak problemler yaşanabilir. Bu işlemler esnasında tüm mesuliyet tercümandadır.

 

Yeminli Tercüman Nasıl Olunur?

Eğer dil sizin için bir tutkuysa ve bunu iş hayatınız ile bağdaştırarak ortaya koymak istiyorsanız çeviri sektörü ilk aklınıza gelenlerden biridir. Alo Translate Tercümanlık hizmetlerinden biri de yeminli tercümanlık hizmetidir.

 

Çeviri sektörüne giren yada girmek isteyen birçok tercümanın aklındaki ilk sual “yeminli tercüman nasıl olunur?” şeklindedir.

 

Yeminli tercüman olmak için tercümanın belli başlı kriterleri karşılıyor olması gerekmektedir. Bunlar şu şekilde sıralanabilir:

 

  • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
  • Sabıka kaydına haiz olmamak
  • Minimum iki dilde yazılı ve sözlü tercüme yapabiliyor olmak
  • Dil bildiğini lisans mezuniyet belgesi ya da transkript ya da dengi bir belge ile kanıtlama edebiliyor olmak
  • Başvuruda bulunulan noterlik makamının bağlı bulunmuş olduğu il sınırları içinde ikamet etmek

Söz mevzusu kriterleri sağlayabilen tercümanlar noterlik makamına giderek dil bildiğine dair mezuniyet belgesi, transkript ve dengi bir belge ile başvuruda bulunurlar. Noter huzurunda yemin ederek yemin zaptı alır ve noter yeminli tercüman unvanına haiz olurlar.

 

Yeminli tercümanlar bu işlemleri bireysel gerçekleştirebileceği benzer biçimde bir çeviri şirketi vesilesiyle da gerçekleştirebilmektedir.

 

Yeminli Tercümanın Görevleri Nedir?

Yeminli tercüman, çevirisini gerçekleştirdiği evrakların çıktısını alıp ıslak imza ve kaşe yaparak çeviri evrakının resmi belge statüsüne ulaşmasını sağlar. Böylelikle söz mevzusu evrak kamu ve kuruluşlarda kullanabilir duruma gelmektedir.

 

Şirket kuruluşu, sicil tasdiki, tapu işlemleri, noterlik işlemleri ve daha birçok mevzuda resmi kurumlarda resmi tercüme için yeminli tercüman hizmeti talep edilmektedir. Yeminli tercümanlar söz mevzusu talepler doğrultusunda yazılı ve sözlü çeviri hizmeti vermektedir.

 

Noter Onaylı Çeviri ve Yeminli Çeviri Niçin Gereklidir?

Yeminli çeviri işlemi meydana gelen evraklar tercüman imzası ve kaşesi taşıyarak resmiyet kazanmaktadır. Bu bağlamda meydana getirilen çeviri işleminin orijinale uygun olduğu ve doğruluğu onaylama edilir. Bu aşamada yapılacak işlemin yasal sorumluluğu yeminli tercümana aittir.

 

Yeminli çeviri ve yeminli tercüme işlemi çoğunlukla kamu kurumları, üniversite, noterlik makamları, banka ve konsolosluklar ve nikah dairelerinden talep edilir.

 

Yurt haricinde kullanılacak ya da yurt dışından getirilen ve Türkiye’de resmi makamlarda kullanılacak evrakların yeminli çeviri  işlemleri yapılmalıdır.

 

Çeviri ve tercüme evraklarının onaylama işlemleri fert ya da ibraz edilecek kurum talebi sonrasında düzenlenir. Bazı kurumlar yeminli çeviri ve yeminli tercüme onayı ile beraber noter onaylı çeviri ve noter onaylı tercüme tasdiki talep ederler.

 

Noter onaylı çeviri  işlemi ise; yeminli tercümanın imza ve kaşe yapmış olduğu evrakın noterlik makamına götürülerek noter tasdikinin yaptırılmasıdır.

 

 

Yeminli Tercümanlık Hususuna İlişkin Noterlik Kanunu

Yeminli tercüme ve tercümanlık ve verdiği hizmetler gerek yurt içinde ve uluslar arası kanunlar ve yönetmelikler ile seviye altına alınmıştır. Devletimizde de yeminli tercümanlık ile ilgili kanuni düzenlemelerden biri de Noterlik Kanunu Yönetmeliğidir. Noterlik hizmetinde kullanılacak tercümanların kaydı, yemini ile ilgili düzenlemede bulunmaktadır. Yönetmeliğin ilgili maddesi aşağıdaki gibidir:

 

Madde 96- Belgelerin bir dilden öteki dile yada bir yazıdan başka bir yazıya çevrilmesine ve noterlikçe onaylanmasına çevirme işlemi denir.

 

Noterin, çevirmeyi yapanın o dili yada yazıyı doğru olarak bildiğine, diplomasını yada öteki belgelerini görerek yada öteki yollarla ve hiçbir tereddüde yer kalmayacak şekilde kanaat getirmesi gerekir.

 

Noterlik Kanununun 75. maddesinin son fıkrası gereğince noter tercümana Hukuk Yargılama Usulü Kanununa nazaran yemin ettirilir. Bunun bir tutanakla belgelendirilmesi zorunludur. Bu tutanakta tercümanın adı, soyadı, doğum zamanı, iş adresi, ev adresi, öğrenim derecesi, hangi dil yada dilleri, hangi yazıyı bilmiş olduğu, noterin çevirenin bu dil ve dilleri yada yazıyı bildiğine ne suretle kanı sahibi olduğu, yemin biçimi ve tutanağın tarihini gösterir. Tutanağın altı noter ve tercüman tarafınca imzalanır.

 

Tercüme İşlemi

Madde 103- Bir dilden öteki dile yada bir yazıdan başka bir yazıya çevirme halinde, noter tarafınca metnin altına bir şerh verilir.

Bu şerhin, noter yeminli tercüman kullanmışsa, tercümanın kimliğini ve adresini ihtiva etmesi ve altının, noter tarafınca tarih yazılıp imzalanarak mühürlenmesi gereklidir.

 

Alo Translate’de Yeminli Tercümanlık

Alo Translate Türkiye ve İngiltere tercüme bürosu geniş yeminli tercüman ekibi ile ustalaşmış firmaların içinde yer verilmiştir.

 

Tercüman adaylarında üniversitelerin ilgili yabancı dil bölümlerin mezun olması şartı aranmaktadır. Kesinlikle bir uzmanlık alanına haiz olmaları da önemlidir.  Uzman olunan dilleri her iki yönde de akıcı ve etkili kullanmaları da bir öteki kriterdir.

 

Çeviri hizmetleri ücretleri nasıl hesaplanıyor?

Sistemimize yüklediğiniz yada yazışma kanallarımız vesilesiyle bizlere gönderdiğiniz dosyalar için, tercümesini talep ettiğiniz dil çiftine ve kelime sayısına nazaran hesaplama yapılır ve buna nazaran çeviri fiyatı belirlenir. Yeminli çeviri onayı, noter onayı, bakanlık onayı, elçilik onayı ve bunun benzer biçimde talepleriniz ek olarak ücretlendirilir.

Ardıl, simultane ve video konuşma tercümesi benzer biçimde online tercüme talepleriniz ise işin süresine, içeriğine ve kapsamına nazaran ücretlendirilir.

 

Yoruma kapalı.

Ne Demek - Bursa son dakika - Ehliyet Sınavı Çıkmış Sorular - Paket Arıtma - Gebze implant diş - Kulis haber -
sesli sohbet elektronik sigara cam
Bebek Bakıcısı |
uaeupdates.com deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler deneme bonusu radabet giriş Puff nesinecasino gaziantep bayan escort antep escort