Operasyonel kiralamada küçülme sürüyor – Otomobil Haberleri


Türkiye’deki operasyonel vasıta kiralama sektörünün 2018 yılından bu yana daralıyor. 2017 yılı sonu itibarı ile kiralama sektörünün toplam vasıta parkı 365 bin 782 tane iken 2021 yılı sonu itibarı 238 bin adetlere geriledi. Sektörün satın almış olduğu yeni vasıta sayısı da 60 bin adetlere inmiş durumda. Bir dönem yeni vasıta alımlarının ortalama yüzde 20’sini gerçekleştiren sektörün bu yıl yüzde 10’ların da altında kalması tahmin ediliyor. Sektör temsilcileri kiralamanın hala satın almaya gore avantajlı bulunduğunu sektör paydaşlarının biraraya gelmiş olarak entegre emek harcaması gerektiğine dikkat çekiyor.

Hisse gittikçe düştü

Sektör temsilcilerinden Özgür Kara yapmış olduğu açıklamada 2017’de kiralama sektörünün otomobil satışlarından almış olduğu payın yüzde 20,5 bulunduğunu, 2021 senesinde bu oranın yüzde 10,7’ye kadar düştüğünü söylemiş oldu. Son 4 yılda yalnız vasıta sayısının ve otomotiv sektörü satışlarından aldıkları payın değil, satın alan sayılarının da hızla düştüğünü ve satın alan tabanlarının erozyona uğradığını aktaran Kara şuyle konuştu:
“2018 yılından itibaren ülkemizi etkileyen bir ekonomik türbülansın içindeyiz. Arada benzeri daha ilkin görülmemiş bir pandemi yaşadık ve son iki yılda da bunun tesirleri ile baş etmeye çalıştık. Otomotiv sektöründe yaşanmış olan çip krizi ve tedarik zinciri aksamaları bizim de işlerimizi oldukca etkiledi.”

Araçlar yaşlanıyor

Gelişen değişen teknolojinin ve düşük de olsa yurt dışı enflasyonun yansımaları ile 2014’te averaj 23 bin 134 Avro olan vasıta maliyetlerinin 2021 yılsonu itibarı ile gene averaj 28 bin 388 Avro ’ya yükseldiğini özetleyen Kara bunun Avro bazında ortalama yüzde 23 benzer biçimde hatırı sayılır bir artış bulunduğunu söylemiş oldu. Kara öteki taraftan 2021 yılsonu itibarı ile trafiğe kayıtlı ortalama 13,7 milyon otomobilin yaş averajının 13,6 bulunduğunu, Almanya’da ise trafikte dolaşan ortalama 45,8 milyon aracın yaş averajının 8,1 bulunduğunun altını çizdi. Kara “Devletimizde 2021 senesinde el değiştiren vasıta sayısı, bundan önceki yıla gore ortalama yüzde 7 düşerek 6 milyon civarında oldu ve bunların gene ortalama 3,5 milyonu 10 senenin üstündeki araçlar” dedi.

Kiralama hala avantaja haiz

Vasıta kiralama işinin aslen tamamen bir finans yönetimi işi olarak kabul edilmesi icap ettiğini, Avrupa ile Türkiye’yi kiralama sektörü olarak birbirinden ayıran en temel farkın da uygun koşullarda finansmana erişim mevzusu bulunduğunu söyleyen Kara “Vasıta tutarları oldukca terfi etti, bununla beraber satın alma gücü de hızla düşüyor. Sıra bir vasıta almaya yada değiştirmeye gelene kadar besin, eğitim yada barınma benzer biçimde temel gereksinimler harcanabilir gelirden hatırı sayılır bir hisse ve öncelik alıyor. Üstelik kullanım süresi süresince yapılacak harcamalar için doğrusu sigorta, kasko, periyodik bakımlar, kış lastikleri, kaza anında alınacak hizmetlere artık büyük bir kaynak ayırmak gerekiyor” dedi. Kredi kullanmak istendiğinde ortalama olarak vasıta bedelinin sadece yüzde 50’sine ulaşıloığını belirten Kara .”Biz kiralama şirketleri ise hem aracın tamamı için kredi kullanabiliyoruz hem de dönem sonu tutarı göz önüne alarak yaptığımız fiyatlama ile vasıta gereksinimlerini tüm ek kullanım harcamalarını da kapsayacak şekilde kullanıcı ile buluşturabiliyoruz” diye konuştu.

Hibrit çözüm gerek

Bugün artık otomotiv ve perakende sektörleri için başka şeyler konuşulması icap ettiğinin altını çizen Kara “Emek verme modellerimiz, gezi alışkanlıklarımız hızla değişiyor. Avrupa’ya baktığımızda, kent içi yada kent dışı seyahatlerde artık mobilite terimi ön plana çıkıyor. Entegre sistemler ve vasıta paylaşımı modeli yaşamı kolaylaştırıyor ve bilhassa genç nüfus içinde her geçen gün daha çok tercih ediliyor. Ülkemiz ve sektörlerimiz için bilhassa haiz olduğumuz genç nüfusun da yakın gelecekte tercihlerinin değişebileceğini ön görüp hibrit çözümler bulmak zorundayız” dedi.

Yoruma kapalı.