Millet İttifakı’nın ‘Ortak Mutabakat Metni’ açıklanıyor

Popüler İttifak’ın Ortak politikalara ilişkin mutabakat zaptı, bugün; altı siyasi parti liderinin katıldığı toplantıda açıklandı.

“Hukuk, adalet ve yargı sistemi” başlığı altında açıklanacak ortak mutabakat metninde 9 ana başlık altında 2 binin üzerinde yeni düzenleme yer alıyor.

Ayrıca sözleşme metninde; “Meclis’te ‘Yolsuzlukları Araştırma Komisyonu’ kuracağız. Yolsuzluktan elde edilen ve yurt dışına kaçırılan gelirleri ülkemize geri kazandıracağız ve bu çerçevede ‘Varlık Kurtarma Ofisi’ kuracağız” dedi. ifadeler kullanılır

“Hukuk, Adalet ve Yargı”, “Kamu Yönetimi”, “Yolsuzlukla Mücadele, Şeffaflık ve Denetim”, “Ekonomi, Finans ve Çalışma”, “Bilim, Ar-Ge, İnovasyon, Girişimcilik ve Dijital Dönüşüm”, “Sektör Politikaları”, “ Eğitim ve Öğretim”, “Sosyal Politikalar”, “Dış, Savunma, Güvenlik ve Göç Politikaları”. Ortak Rıza Metinde öne çıkan bazı noktalar şöyle:

HUKUK, ADALET VE YETERLİLİK

 • Etkin ve katılımcı yasama, istikrarlı, şeffaf ve hesap verebilir yürütme, bağımsız ve tarafsız yargı ile kuvvetler ayrılığının tesis edildiği güçlü, liberal, demokratik ve adil bir sistem için Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem’e geçeceğiz.
 • Güçlendirilmiş parlamenter sistem mutabakatı doğrultusunda yapılması gereken anayasal ve yasal değişiklikleri ivedilikle hayata geçireceğiz.
 • Bir yasama yılında gündemi muhalefet tarafından belirlenen bir genel kurulun en az 20 gün açık kalmasını sağlayacağız.
 • Devlet sırrı ve ticari sır kavramlarını TBMM’nin bilgi edinme ve denetleme yetkisini engellemeyecek şekilde yeniden tanımlayacağız.
 • Uluslararası sözleşmelerden çekilme yetkisinin Meclis’e ait olmasını anayasal olarak sağlayacağız.
 • Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde başkanı ana muhalefet milletvekilleri arasından seçilecek bir Kesin Hesap Komisyonu kuracağız.

“7 YILLIK CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ”

 • Kanunlar üzerindeki veto yetkisini kaldıracağız ve Cumhurbaşkanı’na sadece “dönüş yetkisi” vereceğiz.
 • Cumhurbaşkanı’nın 7 yıllığına seçilmesini, seçildikten sonra partisinden istifa etmesini ve görevinden sonra aktif siyasete dönmemesini sağlayacağız.
 • OHAL KHK’larını kaldıracağız ve OHAL’in süresini 6’dan 2 aya indireceğiz.
 • Hâkimler Kurulu ve Savcılar Kurulu olmak üzere iki ayrı organ oluşturacağız.

“OHAL AÇIKLAMALARININ NEDEN OLDUĞU MAĞDURLARA SON VERECEĞİZ”

 • Çoklu bar sistemine son vereceğiz.
 • Tutukluluk ilkesinin istisnai olarak titizlikle uygulanması için gerekli tedbirleri alacağız.
 • Düşünce, kanaat ve ifade özgürlüğünü güçlendireceğiz.
 • Çıkan Kararnamelerden kaynaklanan mağduriyetlere son vereceğiz.

“SEÇİM BARAJINI YÜZDE 3’E İNDİRECEĞİZ”

 • Seçim barajını yüzde 3’e indireceğiz.
 • Siyasi parti kapatma davalarında Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin yetkisini zorunlu kılacağız.

YOLSUZLUKLA MÜCADELE, ŞEFFAFLIK VE DENETİM

 • TBMM’de “Yolsuzlukları Araştırma Komisyonu” kuracağız.
 • Yolsuzluktan elde edilen ve yurt dışına kaçırılan gelirleri ülkemize kazandıracağız ve bu çerçevede “Malvarlık Kurtarma Ofisi” kuracağız.
 • Mali Eylem Görev Gücü (FATF) standartlarına tam uyum sağlayacağız ve ülkemizi “gri listeden” çıkaracağız.
 • Vergi cennetlerinin listelenmesini ve bunların kara para aklama aracı olarak kullanılmasını engelleyeceğiz.
 • Siyasi Etik Kanunu’nu çıkaracağız, Meclis bünyesinde Siyasi Etik Kurulu kuracağız, grubu olan siyasi partilerde Siyasi Etik Kurulları kurulmasını organize edeceğiz.

KAMU YÖNETİMİ

 • Türkiye Varlık Fonu’nu kapatacağız.
 • Müsteşarlıkları kaldıracağız ve müsteşarlık sistemini kuracağız.
 • Yerel yönetimlerde seçme ve seçilme hakkını yok sayan güvene dayalı uygulamalara son vereceğiz.

CUMHURBAŞKANLIĞINDAKİ DENETLEME ORGANLARI

 • Cumhurbaşkanlığı bünyesindeki kurul ve büroları kaldıracağız, görev ve yetkilerini ilgili bakanlık ve kurumlara devredeceğiz.
 • Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nı da Kadın, Aile ve Çocuk Bakanlığı gibi yapılandıracağız.
 • Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nı İklim, Çevre ve Orman Bakanlığı olarak yapılandıracağız.
 • Şehircilik ve Afet Yönetimi Bakanlığını kuracağız.
 • Hazineyi Maliye Bakanlığından ayırıp ayrı bir bakanlık olarak yapılandıracağız.
 • Ticaret Bakanlığı’nı Tüccarlar ve Ticaret Bakanlığı olarak yapılandıracağız.
 • Bilgi ve Yenilik Bakanlığını kuracağız.
 • Stratejik ve planlama teşkilatı kuracağız.
 • Bakan yardımcılarını kaldıracağız, müsteşarlık sistemini kuracağız.
 • Bakanlıklarda bazı konulardan birden fazla müsteşar sorumlu atama imkanı vereceğiz.
 • Düzenleyici ve denetleyici kurumların idari ve mali bağımsızlığını sağlayacak ve onları yürütmenin müdahalesinden koruyacağız.
 • Düzenleyici ve denetleyici kurumlarda liyakat, şeffaflık, tarafsızlık, çoğulculuk, hesap verebilirlik ve erişilebilirlik ilkelerini esas alacağız.
 • Kurumlara yapılacak atamalarla TBMM’nin kurumların denetiminde daha kararlı ve etkin olmasını sağlayacağız.
 • Düzenleyici ve denetleyici kurumlarda çalışanların, düzenledikleri sektörlerdeki kuruluşların yönetim kurullarında yer almasını engelleyeceğiz.
 • Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’nun üye seçim yöntemini çoğulculuğu sağlayacak, kurulun tarafsızlığını ve özerkliğini güvence altına alacak şekilde değiştireceğiz.
 • Sermaye piyasalarında SPK’nın yetkilerini artıracak bir manipülatif ortamın oluşmasına kesinlikle izin vermeyeceğiz.
 • Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurulu’nu kuracağız.
 • Türkiye Şeker Kurumu’nu kuracağız.

EKONOMİ, FİNANS VE İSTİHDAM

Yeşil dönüşüm ve dijital devrim odaklı kapsayıcı ve sürdürülebilir bir kalkınma stratejisi ile yatırım, istihdam, verimlilik ve teknoloji odaklı bir dönüşümle Türkiye’yi “orta gelir tuzağından” kurtaracak, “dünya ülkeleri” arasında sağlam ve kalıcı bir konuma taşıyacağız. Yüksek gelirli ülkeler”.

 • Enflasyon iki yıl içinde kalıcı olarak düşük tek haneli rakamlara düşürülecek.
 • Beş yılın sonunda kişi başına düşen dolar gelirimizi en az iki kadına çıkaracağız.
 • Türk lirasına prestij ve istikrar kazandıracağız.
 • 2018’den sonra geri dönen aşırı yoksulluğu geri getireceğiz.
 • İşlevselliği olmayan, merkez bankasının bağımsızlığına müdahale eden, yetki ve hesap verebilirlikle çatışan Finansal İstikrar Kurulu’nu kaldıracağız.
 • Cumhurbaşkanlığı tarafından kullanılan uçak sayısını azaltacağız.

Yoruma kapalı.