İngiltere ve Galler’de Hristiyan olduğunu söyleyenlerin oranı ilk kez yüzde 50’nin altında

Rachel Russel, BBC News

2021 İngiltere nüfus sayımı

Kaynak, Getty Images

İngiltere’de 2021 yılında yapılan nüfus araştırmasına göre ilk kez İngiltere ve Galler nüfusunun yarısından azı Hristiyan olduğunu söylüyor.

En son 2011 yılında yapılan araştırmadan bu yana Hristiyan olduğunu söyleyenlerin ülke nüfusundaki oranı yüzde 59,3’ten yüzde 46,2’ye düştü.

Herhangi bir dine mensup olmadığını söyleyenlerin oranı ise İngiltere’de yüzde 25’ten yüzde 37,2’ye, Galler’de ise yüzde 32,1’den yüzde 46,5’e yükseldi.

Toplumda Müslüman olduklarını söyleyenlerin oranı 2011’den bu yana yüzde 4,9’dan yüzde 6,5’e çıktı.

Ulusal İstatistik Ofisi (ONS) tarafından on yılda bir yapılan ve insanlara çeşitli sorular sorarak İngiltere’de toplumun zaman içinde nasıl değiştiğini tespit etmeyi hedefleyen araştırmaya 24 milyondan fazla kişinin katıldığı bildiriliyor.

Araştırmaya katılanların dini görüşlerinin yanı sıra etnik grupları ve ulusal kimlikleri hakkında da sorular soruluyor.

Sonuçları yeni yayımlanan 2021 araştırmasında insanlara herhangi bir dine mensup olup olmadığının sorulduğu, ama farklı inançlar veya spiritüel faaliyetler hakkında daha spesifik sorular sorulmadığı bildiriliyor.

Kings College London Üniversitesi’nden Profesör Linda Woodhead, birinin “Bir dine mensup değilim” seçeneğini tercih etmesinin herhangi bir inanca sahip olmadığı anlamına gelmediğini söylüyor ve devam ediyor:

“Bazı insanlar ateist veya agnostik olabilir, bazısı ise spiritüel inançlara sahip olabilir. Bu insanların bir kısmı, hangi dine mensup oldukları sorulduğunda “Emin değilim” seçeneğini tercih edecektir.”

Etnik gruplar başlığı altında İngiltere ve Galler’de yaşayan ve ‘beyaz’ olduklarını söyleyenlerin oranı yüzde 86’dan yüzde 81,7’ye düştü.

İngiltere ve Galler’in toplam nüfusunun yüzde 74,4’ü kendisini ‘beyaz’ın yanı sıra İngiliz, Gallerli, İskoç, Kuzey İrlandalı veya Britanyalı olarak tanımlıyor.

İkinci yaygın etnik grubun ise toplam nüfusun yüzde 9,3’ünü oluşturan ve kendilerini Asyalı, Asyalı İngiliz veya Asyalı Gallerli olarak tanımlayanlar olduğu tespit edildi.

Bu kategorileri seçenlerin sayısı 4,2 milyondan 5,5 milyona yükseldi.

Siyah, siyah İngiliz, siyah Gallerli, Karayipli veya Afrikalı olduğunu söyleyenler ülke nüfusunun yüzde 2,5’ini oluşturuyor.

Bu kategoride olduklarını söyleyenlerin sayısı 990 binden 1,5 milyona yükseldi.

Ulusal kimliğinin İngiltere olmadığını söyleyenler ise en çok Polonya ve Romanya’dan geldiklerini söyleyenler.

Londra, din açısından ülkenin en çeşitlilik gösteren kenti

Londra

Kaynak, Getty Images

Araştırmanın sonuçlarına göre Londra din açısından İngiltere’nin en fazla çeşitliliğe sahip kenti.

Araştırmaya katılanların yüzde 25,3’ü Hristiyanlık dışında bir dine mensup olduklarını belirtiyor.

Ülkenin güney batısı ise din açısından en az çeşitliliğin oldu bölge.

İngiltere’de herhangi bir dine mensup olmadıklarını söyleyenlerin oranının yüzde 37,2 olduğu kaydedildi.

Galler’de herhangi bir dine mensup olmadıklarını söyleyenlerin oranı ise yüzde 32,1’den yüzde 46,5’e çıktı.

Sonuçların açıklanmasından sonra York Başpiskoposu Stephen Cottrell, “ülkede çoğunluğun Hristiyan olduğunu söylediği dönemin artık geride kaldığını” belirtti.

Yoruma kapalı.