Halil İnalcık’tan ‘Osmanlılar – Fütuhat, İmparatorluk, Avrupa ile İlişkiler’

“Osmanlı Devleti’nin doğuşu sorunu ile Osmanlı İmparatorluğu’nun kuruluşu sorunu birbirine karıştırılmamalıdır. Osmanlı İmparatorluğu’nun tarihi, Osmanlı Devleti’nin Anadolu ve Balkanlar’da nasıl ve hangi koşullar altında siyasi bir güç durumuna geldiğini inceler. Osmanlı Devleti’nin doğuşu sorunu ise Selçuklu-Bizans uc bölgesinde Osman Gazi’nin liderliği altında siyasi çekirdeğin nasıl ortaya çıktığını açıklamakla ilgilidir.” Kitaptan…

Çalışmalarıyla Osmanlı İmparatorluğu’nun tarih yazımına siyaset, ekonomi, kültür ve medeniyet gibi pek çok açıdan özgün katkılarda bulunan usta tarihçi Halil İnalcık’ın Osmanlılar – Fütuhat, İmparatorluk, Avrupa ile İlişkiler (İş Bankası Kültür Yayınları) adlı kitabı, arşiv belgeleri ışığında Osmanlı İmparatorluğu’nun gelişimini, fetih yöntemlerini, devlet sistemini ve Hıristiyan Avrupa ile ilişkilerini incelediği makalelerinden oluşuyor.

İnalcık’ın Osmanlıların kuruluş süreci, klasik dönem Osmanlı tarihinde egemenlik kavramı, Osmanlı İmparatorluğu’nda köle emeği, Avrupa’ya verilen ticaret imtiyazları gibi pek çok başlıkta kaleme aldığı Osmanlı’nın kuruluşu ve Avrupa ile ilişkileri konularındaki değerlendirmeleri bu yapıt aracılığıyla yeniden okurlarıyla buluşuyor.

Osmanlılar – Fütuhat, İmparatorluk, Avrupa İle İlişkiler / Halil İnalcık / İş Bankası Kültür Yayınları / 320 s. / 2022. 

Yoruma kapalı.