CHP’li Yıldırım Kaya, Cumhuriyet için yazdı: Öğretmenlerimizin Sorunlarını Nasıl Çözeceğiz?

“Atamayan öğretmen sorununu önceleyeceğiz. Hükümetimizin ilk yılında 100 bin öğretmen atayacağız. CHP Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun da açıkladığı gibi Cumhuriyetin 100. yılında 100 bin öğretmen daha atayarak sözlerimizi ve planlarımızı eksiksiz uygulayacağız. Dolayısıyla Millet İttifakı’nın ilk yılında toplam 200 bin öğretmeni aday göstermiş olacağız” dedi.

Eğitimin temel unsuru öğretmen olduğu için öğretmen politikamızın uygulanması esas olacaktır. Öncelikle eğitim fakültelerini ele alacağız ve öğretmen yetiştirme politikasını çağın gereklerine göre yeniden tanımlayacağız. Eğitim fakültelerinin payını belirlerken ülkedeki öğretmen ihtiyacını dikkate alacağız. Aksi takdirde ismi verilmeyen öğretmen sayısı her yıl artarak devam edecektir.

Eğitimin radikal çözümlere ihtiyacı var. Köklü çözümlerden biri de öğretmenlik mesleğine ilişkin gerçek yasanın çıkarılmasıdır. Bu nedenle 23 Kasım 2018 tarihinde “Öğretmenlik Mesleği Kanun Teklifi”ni TBMM Başkanlığına sunduk. Öneride, öğretmen eğitimi ve istihdamı için bir ‘Öğretmen Yetiştirme ve İstihdam Komisyonu’ kurulmasına yer verdik. Ayrıca öğretmen ihtiyacının belirlenmesi için “Milli Eğitim Bakanlığı ile Öğretmen Yetiştirme ve İstihdam Kurumu eğitim fakültelerinin toplam payını her yıl planlı bir şekilde öğretmen ihtiyacına göre belirlemektedir”. Yargıyı yaptık.

Sadece koltuk sayısını ayarlamak sorunu çözmez. Eğitim fakültelerinin kalitesini de yükselteceğiz. Lisans sınavlarında öğretmenlik tercihlerine de taban puan sınırlaması getireceğiz.

İmza sahibi üniversiteler kurmak ve bu üniversitelere bağlı eğitim fakülteleri açmak gerçekçi bir “öğretmen yetiştirme politikası” değildir. En iyi ihtimalle, “ucuz siyaset”in özüdür.

ÖĞRETMENLER PERSONEL OLACAK

Bilimsel olmayan politikaların bir sonucu olarak, 800.000’den fazla atanmamış öğretmen beklemede. Yaklaşık 90.000 maaşlı öğretmen, asgari ücretin altında köle ücretleriyle işe alınıyor. Öğretmenlerin iş güvencesi yok, 120 bin öğretmen sözleşmeli çalıştırılıyor…

Öğretmenler uzman öğretmenler ve okul liderlerine ayrılır. Eşit işe eşit ücret yoktur; Çalışma barışı etkilendi. Öğretmenlik mesleğinde KPSS ile atanmak yerine “sohbet” adı altında torpido sokularak liyakatler yok edildi.

Bütün bunlar öğretmenleri yoksulluğa mahkum eden, öğretmenlik mesleğini değersizleştiren, onurunu yerle bir eden uygulamalardır.

Sözleşmeli ve ücretli öğretmenlik uygulamasına son vereceğiz; Bütün öğretmenlerimizi kadrolu yapacağız.

İsimsiz engelli öğretmenlerimizi yasal eşikleri uygulayarak atayacağız.

PİKTES hocalarının sorununu da çözeceğiz.

Öğretmenlerimizin aile birliğini de sağlayacağız.

Mevcut davada; Çalışma yılı itibarıyla uzman öğretmen/okul yöneticisi niteliğine hak kazanmış ancak sınava başvurmamış/girmemiş tüm öğretmenlere (yaklaşık 80.000 öğretmen) aynı ekonomik hakları garanti ederek ücret farkını ortadan kaldıracağımızı, aynı zamanda okul uzmanı ve lideri olma lisansına sahip tüm öğretmenlerin unvan ve maaş haklarını korumak. Sınava girmeye uygun olmayan (10 yıldan az hizmetle) öğretmenlerin maaşlarını iyileştirerek uzmanlar ve okul liderleri arasındaki ücret farkını azaltacağız.

Uzun vadede, öğretmenlik mesleğindeki ilerlemeyi daha da geliştirmeye tabi tutacağız. Emekli öğretmenlerimizin ekonomik ve sosyal haklarını koruyacağız.

PROFESYONEL HUKUK ÖĞRETMENİNE KAYDOLUYORUZ

Önceliğimiz, Öğretmenlik Mesleği ile ilgili asıl Kanunun bir an önce Meclis gündemine alınması olacaktır. Bunu yaparken öğretmenlerin, eğitim uzmanlarının, sendikaların ve akademisyenlerin görüşlerini ve güçlerini alacağız; Kabul edeceğiz.

DEPREM BÖLGESİNDEKİ ÖĞRETMENLERİN MAĞDURLARINI ÇÖZECEĞİZ

Öncelikle talep edenlere depremden etkilenen öğretmen atama hakkını vereceğiz ve bölgeye hızla öğretmen ataması yapacağız. Gönüllü olmaları halinde deprem bölgesine atanmayan öğretmenlerin ilk atamasını biz yapacağız. Deprem bölgesinde gönüllü olarak görev yapmak isteyen öğretmen ve rehber öğretmenlere de bu bölgelerde eğitim vereceğiz.

Deprem bölgelerinde çalışmaya teşvik tedbiri olarak öğretmenlere mevcut maaşlarının 1,5 katını ödeyeceğiz. Deprem bölgesinde görev yapan öğretmenler için hızlı bir şekilde sağlıklı yaşam koşulları oluşturacağız. Deprem bölgelerine gidecek öğretmenler barınma sorunu yaşamayacak.

CUMHURİYETİMİZİN YÜZYILINDA 100 ÖĞRETMEN ATAYACAĞIZ

Atanamayan öğretmen sorununu önceliklendireceğiz. Hükümetimizin ilk yılında 100 bin öğretmen atayacağız. Cumhurbaşkanımız ve Milli İttifak Başkan Adayı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun açıkladığı gibi Cumhuriyetin 100. yılında 100.000 öğretmene daha atama yaparak sözlerimizi ve planlarımızı eksiksiz uygulayacağız. Böylece Millet İttifakı’nın ilk yılında toplam 200 bin öğretmeni aday göstermiş olacağız.

ÖĞRETMEN ADAYLARININ SEÇİMİ, EĞİTİMİ VE ÖĞRETMENLİK MESLEĞİ

Cumhuriyet Halk Partisi Eğitim Sorunlarını Belirleme ve Çözme Eğitimi olarak düzenlediğimiz üç eğitim seminerinde de öğretmen sorunları ve çözüm politikaları gündemimizdeydi.

Sorunlarımızı ve çözümlerini ‘Öğretmen Adaylarının Seçimi, Yetiştirme ve Öğretmenlik Mesleği’ başlığı altında derledik.

Öğretmen adaylarının seçimi:

1. Öğretmen ihtiyacı önceden belirlenmeli ve bu ihtiyacı karşılamak için gerekli planlama yapılmalıdır.

2. Öğretmen liseleri yeniden açılmalı ve bu mezunlara üniversite giriş sınavlarında avantaj sağlanmalı ve öğretmenlik mesleğine ilgi özendirilmelidir.

3. Eğitim Bilimleri Fakülteleri yeniden güçlendirilmeli ve kurulan üniversitelerde Eğitim Bilimleri Fakülteleri açılmalıdır. Diğer eğitim fakültelerinden bazılarının bölgesel olarak birleştirilmesi beklenmektedir.

4. Atanmayan öğretmen sorununun aşılması ve öğretmen alımının garanti altına alınması için fakültelere alınan öğrenci sayısı belirli bir plana göre azaltılmalıdır.

5. Öğretmenlik mesleğine yatkın olmayan öğrencilerin 3. sınıftan itibaren diğer fakültelere yatay geçiş yapmalarına izin verilmelidir.

Öğretmen Adaylarının Eğitimi:

1. Tüm öğretmen adaylarına Eğitim Teknolojisi becerileri kazandırılmalıdır.

2. Öğretmenlik profesyonel bir meslektir ve öğretmen yetiştirme görevi Eğitim Fakültelerinin görevi olmalı, “pedagojik eğitim” dersleri kesin olarak kaldırılmalıdır.

3. Eğitim Fakültelerinin fiziki koşulları iyileştirilmelidir.

4. Öğretmenlerin kültürel okuryazarlığının geliştirilmesi için eğitim fakültelerinin programlarında kültür, sanat ve spor dersleri yer almaktadır. Öğretmenliğin entelektüel bir meslek olduğu vurgulanmalıdır.

5. Görevli öğretmenin okul ortamını tüm yönleriyle (yaparak yaşayarak öğrenme) tanıması ve deneyimlemesi için 2. sınıftan itibaren yılda 1 ders olmak üzere 3 uygulamalı ders öngörülmelidir. Ayrıca programlarda okutulan diğer derslerde teori ve pratiğin dengeli bir şekilde yer alması sağlanmalıdır.

6. Öğretmen adayları; Eğitim sosyolojisi, eğitim felsefesi, eğitimin güncel sorunları, çok kültürlü eğitim, eleştirel pedagoji vb. Bu derslerin içerikleri öğretmen adaylarının zihinsel gelişimlerine uygun olarak düzenlenmelidir.

7. Öğretmen eğitim programlarında cinsel sağlık eğitimine yer verilmelidir.

8. Hizmet içi öğretmenlik eğitimi daha etkin hale getirilmelidir. Sürekli Eğitim Enstitüsü özerk bir enstitüye dönüştürülmeli ve bölgelerdeki şubeleri eğitim-araştırma uygulama merkezleri olarak yeniden düzenlenmelidir.

Öğretmenlik mesleği:

1. Öğretmenlik mesleği yasası, ILO – UNESCO ortak belgesi olan Öğretmenlerin Statüsüne İlişkin Tavsiye Kararı doğrultusunda tüm eğitim bileşenlerinin katılımıyla hazırlanmalıdır.

2. Öğretmenlik mesleğinin statüsünün yükseltilmesi için gerekli çalışmalar yapılmalıdır.

3. Ücretli ve sözleşmeli öğretmenlik uygulamasına son verilerek tüm öğretmenlerin kadrolu olarak alınması sağlanmalıdır.

4. Mevcut öğretmenlik kariyer sistemi kaldırılmalı ve öğretmenlerin farklı eğitim alanlarında akademik kariyer yapmalarını sağlayan yeni bir kariyer modeli getirilmelidir.

“ULUSAL İTTİFAKIN ORTAK POLİTİKALARI ANLAŞMASI” KONUSUNDA KONUŞMACI

Ulus İttifakı Ortak Politikalarına İlişkin Mutabakat Zaptımızda, öğretmen politikalarına geniş yer verildi. Bu yazıları siz değerli öğretmenlerimizin, öğrencilerimizin ve kamuoyunun bilgisine tekrar sunmak istiyorum.

• Öğretmenlerimizin kurumsal ve toplumsal kalite ve prestijini artırmayı ana önceliğimiz haline getireceğiz.

• Öğretmen başına düşen öğrenci sayısında OECD ortalamasını yakalamayı hedefliyoruz.

• Öğretmenlik mesleği kanununda değişiklik yapılacak, öğretmenlerin özlük hakları iyileştirilecek ve öğretmenlerin öğretmen, uzman öğretmen ve okul müdürü ayrımına son verilecektir.

• ‘Meslek Öğretmenliği’ kolej seçme sınavı tercihlerine taban puan sınırlaması uygulayacağız, taban puanı arz ve talebe göre dinamik olarak belirleyeceğiz ve kalite kontrolünü sağlayacağız.

• İsimsiz öğretmen havuzunu dağıtacağız.

• Tamamladıkları bölümün giriş puanının ilgili eğitim fakültesinin giriş puanına denk olması ve yüksek lisans derecesine sahip olmaları koşuluyla, kendi alanlarına uygun fakültelerden mezun olanlara öğretmen olma imkanı sağlayacağız. eğitim fakültesi mezunu.

• Öğretmen atamalarında mülakatı kaldıracağız.

• Öğretmen kariyer gelişimi; Öğretmenin katıldığı seminerler, hizmet içi eğitimler, lisansüstü eğitimler, katıldığı kurslar, liderlik ettiği veya dahil olduğu projeler aracılığıyla öğrenci başarısını objektif olarak değerlendireceğiz.

• Öğretmenlerin dijital içerik hazırlama, etkileşimli dersler ve akıllı tahta içeriği gibi becerilerini geliştirmek için bilgi teknolojilerini de içeren hizmet içi eğitimlere ağırlık vereceğiz.

• Eğitim fakültelerindeki öğrenci sayısı ve kontenjanlarının uzun vadeli gelişim planlarında belirlenecek öğretmen ihtiyaçları ile uyumlu olmasını sağlayacağız.

• Eğitim okullarında öğrencilerin teorik bilginin yanı sıra uygulamalı eğitim almalarını, okullarda kısa süreli staj şeklinde değil, yetkin öğretmen adayları olarak mezun olmalarını sağlayacağız.

• Tüm eğitim fakültelerinin akredite olmasını sağlayacağız.

• Öğretmen adaylarının Eğitim Fakültelerinden yüksek lisans derecesi ile mezun olmalarını sağlayacak ve doktora yapmalarını teşvik edeceğiz.

• Öğretmenlerin ulusal ve uluslararası eğitim, sempozyum ve benzeri etkinliklere öğrencilerin eğitimlerini aksatmadan katılmalarını sağlayacağız.

• Dezavantajlı bölgelerde stajyerliği teşvik edecek ve öğretmenlerin bu bölgelerde daha uzun süre kalmalarını sağlamak için maddi destek sağlayacağız.

Yoruma kapalı.