‘Bahçeli bunadı’ demek hakaret değil

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 6’ncı Ceza Dairesi, itirazı inceleyerek, “Devlet Bahçeli’ye yönelik ‘hakaret’ suçunun hukuki unsurlarının oluşmadığına” karar vererek beraatine karar verdi.

Bianet’ten Ayça SöylemezHabere göre; Yargıtay’ın kararında, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) içtihatlarına atıf yapılarak şu ifadelere yer verildi:

“Somut olayda, sanığın iddianamede belirtilen suçun nesnesini paylaşırken kullandığı ‘duygusal’ ifade, katılımcı aleyhine rahatsız edici olmakla birlikte, katılımcının onur, şeref ve haysiyetine zarar vermemekle birlikte, kaba ve kaba bir hitap şekli ve hakaret suçunun hukuki unsurları oluşmamıştır.

“İfade özgürlüğü” vurgusu

Mahkeme ayrıca, suça konu olan ifadenin ifade özgürlüğü kapsamına girdiğini belirterek şu ifadelere yer verdi:

“Gönderinin içeriği bir bütün olarak değerlendirildiğinde, bu sözlerin, Anayasa’da, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nde ve Türkiye Cumhuriyeti içtihatlarında özel bir önem verilen ifade özgürlüğü alanında değerlendirileceğinden şüphe yoktur. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) tarafından incelenmiş ve bu nedenle ilk derece yargıcının sanığın görüşünde olduğu anlaşılarak hakaret suçunun hukuki unsurlarının oluşmamış olduğu dikkate alınmadan sanık hakkında mahkûmiyet kararı verilmiştir. temyiz kararı için CMK md. 280/2 kapsamında verilen ilk derece kararının kaldırılması ve sanığın isnat edilen suçtan beraatine karar verilmesi gerekiyordu”.

Yoruma kapalı.